ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.fr
9.00 €
1 سال
9.00 €
1 سال
9.00 €
1 سال
.be
9.00 €
1 سال
9.00 €
1 سال
9.00 €
1 سال
.com
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
.net
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
.org
10.58 €
1 سال
10.58 €
1 سال
10.58 €
1 سال
.ca
12.93 €
1 سال
12.93 €
1 سال
12.93 €
1 سال
.ch
19.55 €
1 سال
19.55 €
1 سال
19.55 €
1 سال
.co
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.de
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
.info
11.83 €
1 سال
11.83 €
1 سال
11.83 €
1 سال
.biz
17.40 €
1 سال
17.40 €
1 سال
17.40 €
1 سال
.name
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.co.uk
9.99 €
1 سال
9.99 €
1 سال
9.99 €
1 سال
.us
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.es
11.00 €
1 سال
11.00 €
1 سال
11.00 €
1 سال
.academy
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
.actor
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.adult
80.00 €
1 سال
80.00 €
1 سال
80.00 €
1 سال
.aero
75.00 €
1 سال
75.00 €
1 سال
75.00 €
1 سال
.alsace
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
.airforce
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.amsterdam
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.bayern
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.cafe
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
.camera
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
.boutique
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
.black
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.bzh
60.00 €
1 سال
60.00 €
1 سال
60.00 €
1 سال
.casino
125.00 €
1 سال
125.00 €
1 سال
125.00 €
1 سال
.camp
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
.codes
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.date
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
.paris
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.eu
9.99 €
1 سال
9.99 €
1 سال
9.99 €
1 سال
.club
11.79 €
1 سال
11.79 €
1 سال
11.79 €
1 سال
.solutions
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.photography
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.media
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
.expert
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.tv
34.95 €
1 سال
34.95 €
1 سال
34.95 €
1 سال
.site
21.18 €
1 سال
21.18 €
1 سال
21.18 €
1 سال
.email
14.18 €
1 سال
14.18 €
1 سال
14.18 €
1 سال
.church hot!
21.18 €
1 سال
21.18 €
1 سال
21.18 €
1 سال
.ninja hot!
13.18 €
1 سال
13.18 €
1 سال
13.18 €
1 سال
.nyc
21.18 €
1 سال
21.18 €
1 سال
21.18 €
1 سال
.xyz
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
.website new!
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
.online new!
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
.store new!
14.99 €
1 سال
14.99 €
1 سال
14.99 €
1 سال
.rocks new!
12.99 €
1 سال
12.99 €
1 سال
12.99 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains